home | nieuwsblad | informatie
Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)
NL Zeetulp
×
91039564 0
91039564 0
×
91039564 1
91039564 1
Kleur:roze tot paars
Lichaam:ja 1
Kop:ja 1
Cirripeden:ja 2
   Aantal:6 2
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Doorsnede:75 mm
   Hoogte:75 mm
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
   Wandplaten:ja
      Aantal:6
      Beschrijving:overlap van de wandplaten duidelijk horizontaal gestreept
   Opening:diamantvormig
Habitat:Zoutwater
   Temperatuur:≤35 °C
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels 2
Exoot:ja
   Beschrijving:Al lang bekend als voorkomend aan drijvende voorwerpen zoals boeien en scheepshuiden. Sinds 1764 bekend als verstekeling aan scheepshuiden in Nederland. Oorsponkelijk afkomstig uit warme zeeën. Exacte oorsprong is niet bekend.
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond 2
Voortplantingsorganen:Alle pokken hebben een penis en wel het, in verhouding, langste geslachtsorgaan van alle dieren. Als je vast gekit zit aan een ondergrond is het heel moeilijk om aan geslachtelijke voortplanting te doen. Met de lange penis reiken ze naar de pokken in de buurt. Als ze een exemplaar vinden dan is degene die de ander gevonden heeft en penetreert het mannetje. Het ontvangende exemplaar wordt dan het vrouwtje. 2
Larvale fase:ongeveer 4 dagen, waarna vestiging op een harde ondergrond plaats vindt
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven. 2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is. 2
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Peter Pleijs; bron: Strandvondsten - Zeetulp
  2. © Peter Pleijs; bron: Strandvondsten - Zeetulp
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/zeepokken/Balanomorpha
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl