home | nieuwsblad | informatie
Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)
NL Zeetulp
×
Zeetulp 0
Zeetulp 0
×
Zeetulp 1
Zeetulp 1
Kleur:roze tot paars
Lichaam:ja1
Kop:ja1
Cirripeden:ja2
   Aantal:62
Exoskelet:ja
   Doorsnede:75 mm
   Hoogte:75 mm
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1
   Wandplaten:ja
      Aantal:6
      Beschrijving:overlap van de wandplaten duidelijk horizontaal gestreept
   Opening:diamantvormig
Habitat:Zoutwater
   Temperatuur:≤35 °C
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels2
Exoot:ja
   Beschrijving:Al lang bekend als voorkomend aan drijvende voorwerpen zoals boeien en scheepshuiden. Sinds 1764 bekend als verstekeling aan scheepshuiden in Nederland. Oorsponkelijk afkomstig uit warme zeeën. Exacte oorsprong is niet bekend.
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond2
Larvale fase:ongeveer 4 dagen, waarna vestiging op een harde ondergrond plaats vindt
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.2
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Peter Pleijs; bron: Strandvondsten - Zeetulp
  2. © Peter Pleijs; bron: Strandvondsten - Zeetulp
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/zeepokken/Balanomorpha
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl