home | nieuwsblad | informatie
Verruca stroemia (O.F. Müller, 1776)
NL Ritspok
Een platte pok die onmiddelijk te herkennen is aan zijn geribbelde platen, waarbij de uitstekende ribben van de verschillende platen in elkaar vallen als een rits.
×
Ritspok 0
Ritspok 0
×
Ritspok 1
Ritspok 1
Kleur:wit, geelbruin, jonge exemplaren kunnen ook roze zijn
Lichaam:ja1
Kop:ja1
Cirripeden:ja2
   Aantal:62
Exoskelet:ja
   Doorsnede:8 mm
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1
   Wandplaten:ja
      Aantal:6
      Carina:ja
         Structuur:sterk geribd
      Rostrum:ja
         Structuur:sterk geribd
   Scutum:ja
      Aantal:1
   Tergum:ja
      Aantal:1
   Bodem:ja
      Beschrijving:vliezig
Tergoscutale flappen:roze en rood
Habitat:op beschutte harde oppervlakten; vanaf de getijdenzone tot 500 m;
   Verspreiding:Europese Atlantische Oceaan van de Noordpool tot en met de Middellandse Zee en Noordzee
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels2
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond2
Larvale fase:in het voorjaar en de zomer komen de nauplii vrij
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.2
Juveniele fase:zetten zich van april tot september vast
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/zeepokken/Verrucomorpha
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl