home | nieuwsblad | informatie
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
NL Wijting
×
1614131487 0
1614131487 0
Lengte:≤70 cm
   Beschrijving:in de Noordzee 40 cm
Lichaam:langwerpig
   Kleur:zwarte vlek bij de basis van de borstvinnen
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Vorm:bovenkaak steekt uit
   Kaken:ja 1
   Tanden:ja 2
Sensoren:ja
   Baarddraad:nee
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 2
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 2
      Beschrijving: zacht; gestraald 2
      Aantal:3 2
   
VetvinEen vin op de rug dicht bij de staart die geen vinstralen heeft en dik, vettig, aanvoelt
:nee 2
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja 2
      Beschrijving:zacht; gestraald 2
      Aantal:2 2
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja 2
      Beschrijving:voor borstvin 2
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Voedsel:larven en juvenielen: eieren van de haarkwallen; volwassenen: garnalen, zwemkrabben, kleine haring, spiering en jonge kabeljauw
Habitat:kustwater tot 200 meter diep
Paaitijd:januari tot september, hoogtepunt in het vroege voorjaar
Larvale fase:larven en jonge vissen (tot 5 cm) verblijven vaak onder de klok van gele en blauwe haarkwallen
Juveniele fase:bij 5-10 cm gaan ze over tot het leven nabij de bodem
Groei:2 levensjaar: 20 cm;
Geslachtsrijp:3-4 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://strandvondsten.nl/vissen/Gadidae
  3. https://strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl