home | nieuwsblad | informatie
Chelon labrosus (Risso, 1827)
NL Diklip harder GB Thick-lipped grey mullet FR Mulet lippu DE Dicklippige Meeräsche DK Tyklæbet multe NO Tykkleppet multe
×
1009034263 0
1009034263 0
Lengte:900 mm
Gewicht:8 kg
Huid:ja
   Kleur:blauwe rug verlopend naar zilvergrijze vlanken en buik
   Schubben:ja
      Beschrijving:Grof
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Beschrijving:klein, driehoekig 1
   Lippen:ja
      Beschrijving:bovenlip verdikt
   Kaken:ja 2
Sensoren:ja 1
   Druk:ja 1
      Zijlijn:nee 1
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 4
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:gescheiden
      Aantal:2
      1 Vinstralen:4
         Beschrijving:hard
      2 Beschrijving:hoekig
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:gevorkt
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Beschrijving:hoekig
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Maag:Gespierde maag
Darmkanaal:lang; ingericht op plantaardig voedsel
Voedsel:fytoplankton, zooplankton en detritus 1
Habitat:langskusten en bij mondingen van rivieren, bijvoorkeur in beschutte stukken
   Saleniteit 
      Beschrijving:kan ook voorkomen in zoetwater
   Verspreiding:Noordoostelijke Atlantische Oceaan; van IJsland tot Senegal en de Kaapverdische Eilanden. Ook in de Middellandse Zee en het zuidesten van de Zwarte Zee. Trekt naar het noorden in de zomer.
      Zomer:langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni 1
      Winter:open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november 1
Paaigebied:open water, waarschijnlijk niet ver van de kust 1
Bevruchtingswijze:pelagisch
Eieren:ja
   Aantal:≤745.000
   Beschrijving:Legt eieren in de winter
Geslachtsrijp:9-11 jaar 1
   Beschrijving:De genoemde getallen gelden voor de Noordzee 1
Levensverwachting:≤23 jaar
   Beschrijving:normaal tussen de 9-12 jaar; vrouwtjes worden ouder dan mannetjes
Literatuur:
  • Tessa van der Hammen, HarriĆ«t van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/vissen/Mugilidae
  2. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl