home | nieuwsblad | informatie
Chelon labrosus (Risso, 1827)
NL Diklip harder GB Thick-lipped grey mullet FR Mulet lippu DE Dicklippige Meeräsche DK Tyklæbet multe NO Tykkleppet multe
×
Diklip harder 0
Diklip harder 0
Lengte:900 mm
Gewicht:8 kg
Huid:ja
   Kleur:blauwe rug verlopend naar zilvergrijze vlanken en buik
   Schubben:ja
      Beschrijving:Grof
Mond:ja1
   Beschrijving:klein, driehoekig1
   Lippen:ja
      Beschrijving:bovenlip verdikt
Sensoren:ja1
   Druk:ja1
      Zijlijn:nee1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja2
   Rugvin:ja
      Beschrijving:gescheiden
      Aantal:2
      1 Vinstralen:4
         Beschrijving:hard
      2 Beschrijving:hoekig
   Staartvin:ja
      Beschrijving:gevorkt
   Anaalvin:ja
      Beschrijving:hoekig
Maag:Gespierde maag
Darmkanaal:lang; ingericht op plantaardig voedsel
Voedsel:fytoplankton, zooplankton en detritus1
Habitat:langskusten en bij mondingen van rivieren, bijvoorkeur in beschutte stukken
   Saleniteit 
      Beschrijving:kan ook voorkomen in zoetwater
   Verspreiding:Noordoostelijke Atlantische Oceaan; van IJsland tot Senegal en de Kaapverdische Eilanden. Ook in de Middellandse Zee en het zuidesten van de Zwarte Zee. Trekt naar het noorden in de zomer.
      Zomer:langs de kust aankomst in Zeeland maart/april, op de Wadden mei/juni1
      Winter:open zee, vertrek van de kust in Nederland oktober/november1
Paaigebied:open water, waarschijnlijk niet ver van de kust1
Bevruchtingswijze:pelagisch
Eieren:ja
   Aantal:≤745.000
   Beschrijving:Legt eieren in de winter
Geslachtsrijp:1
   Beschrijving:De genoemde getallen gelden voor de Noordzee1
Levensverwachting:≤23 jaar
   Beschrijving:normaal tussen de 9-12 jaar; vrouwtjes worden ouder dan mannetjes
Literatuur:
  • Tessa van der Hammen, HarriĆ«t van Overzee, Stijn Bierman, Floor Quirijns. (2010). Kennisdocument Harder: IMARES Wageningen UR.
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Mugilidae
  2. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl