home | nieuwsblad | informatie
Westerschelde
Laatste wijziging: 07-11-2021

De Westerschelde is een open zeearm die toegang geeft, via de Schelde, tot de havens van Antwerpen. Omdat de Westerschelde deze toegang verschaft is zij nooit onderdeel geweest van het delta-project, in die zin dat er nooit plannen zijn geweest om haar af te sluiten.

De Westerschelde is op zijn diepste punt 67 meter diep, nabij Borselle.

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl