home | nieuwsblad | informatie
Maasvlakte (MV1 en MV2)
Laatste wijziging: 01-03-2023

De Maasvlakte is een kunstmatig aangelegd havengebied. Het is een uitbreiding van de Rotterdamse haven. Eigenlijk is de Maasvlakte de naam voor het gebied dat is aangelegd in de 60-er jaren (MV1) en heet het later aangelegde gebied de 2de Maasvlakte (MV2). Beide gebieden zijn rijk aan fossielen.

In 1965 kregen een aantal bedrijven een vergunning om te beginnen aan MV1 en in 1973 lagen er de eerste schepen. Het zand voor het opspuiten is afkomstig uit het Brielse Gat.

Met de aanleg van MV2 werd begonnen in 2008 en de opening was in 2013.

Maasvlakte 28 feb 2023 Dennis Leeuw
NO3

Bezoek aan de 2de maasvlakte (MV2). We begonnen de dag met sneeuw en eindigden met een staal blauwe lucht en zon.

Vanaf de rode parkeerplaats naar de eerste 3 windmolens lagen er veel stevige strandschelpen, ovale strandschelpen en ander fossiel/ sub-fossiel spul.

  • 22 zeeappels in een stuk blauw touw
  • Een enorme bos met wulkeneieren
  • Geknobbelde hartschelpen
  • Astartes
  • Fluwelen zwemkrabben (2 meegenomen)
  • Ruigkrabbetje (?)

Vanaf de verste parkeerplaats naar de steenafzetting: weinig andere vondsten, minder schelpen, zeker minder geknobbelde hartschelpen, meer astartes. Op de grote stenen vonden we korstmossen:

  • Geel kortsmos
  • Grijs korstmos
  • Astarte
  • 1 zeeappel

2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl