home | nieuwsblad | informatie
Klaverbank
Laatste wijziging: 29-12-2017

De Klaverbank bestaat uit stenen en grind die afkomstig zijn van eind morene. Tussen de stenen treffen we grofzand. De harde ondergrond biedt een vestigings plaats aan bijvoorbeeld anemomen als zeedahlia en dodemansduim.

De klaverbank wordt doorsneden door de tot 60 meter diepe Botney Cut, een geul die rijk is aan slib. Er houden zich veel vissen op wat dieren aantrekt die jagen op vis zoals zoogdieren en vogels.

2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl