home | nieuwsblad | informatie
Haringvliet
Laatste wijziging: 06-01-2022

In 1970 is het haringvliet door de haringvlietdam afgesloten van de Noordzee. Via de Goereese sluis bij Stellendam kan het scheepvaartverkeer de zee bereiken. De haringvlietdam bevat spuisluizen om water te kunnen lozen op zee. Het haringvliet is sinds de afsluiting verzoet. Ook de eb en vloedbeweging verdwenen en daarmee verdween deze ook uit de Biesbosch. Het verzoeten en het verdwijnen van de eb en vloed zorgde ervoor dat Elft en Fint verdwenen, dit zijn twee grote haringachtigen. Voor de zoetwatervoorziening van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en voor de scheepvaart was het bedijken van de haringvliet juist een goede zaak. Om toch de oorspronkelijke brakwaterbiotoop wat meer kans te geven en de vissen een migratieroute naar het zoetewater te bieden staan de sluizen in de haringvlietdam sinds 2019 op een kier. Dit is belangrijk voor trekvissen zoals paling, zalm en stekelbaars.

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl