home | nieuwsblad | informatie
Borkum Riffgrund
Laatste wijziging: 06-10-2019

Noordelijk van Borkum ligt het Borkum Riffgrund, in het Nederlands de Borkumse stenen, waarvan ook een klein deel op het Nederlandse Continentaal Plat ligt. Het Duitse deel is beschermd als Natura-2000 gebied. Er bestaat ook een Natura-2000 gebied genaamd Borkum Riff, dat dichter op de kust ligt en eigenlijk een fronten gebied is tussen de zoete uitstroom van de Eems en het zoute water van de Noordzee.

Het Brokum Riffgrund is een zandbank die ontstaan is als eindmorene van een gletsjer uit de Saalien ijstijd (200.000 tot 130.000 jaar geleden). De bodem bestaat uit fijn tot middelgrof zand met daar op en tussen keien, die aan de oppervlakte komen door de sterke getijstroming in het gebied. De stenen vormen een rif van ongeveer 23 km2 terwijl het totaal beschermde Duitse deel van het gebied ongeveer 625 km2 groot is. Het geheel ligt tussen de 18 en 33 meter onder de zeespiegel.

Het harde substraat biedt natuurlijk allerlei kansen voor leven dat zich niet of nauwelijks op een zandbodem had kunnen handhaven.

Het Borkum Riffgrund is een fourageergebied voor zeehonden en bruinvissen.

Bruinvis

Typische schelpdieren zijn de Artemisschelp en de Noordkromp:

Artemisschelp Noordkromp

Vissen: Fint

Wrakken: De wrakken zijn bezocht door Stichting Duik de Noordzee Schoon

Borkum Riffgrund - Wrak nr. 82 12 sep 2016 DDNZS / Dennis Leeuw

18 september 2016 kwam de Cdt. Fourcault terug van een reis van Duik De Noordzee Schoon, via Stichting Anemoon hebben we de opgedoken netten geïnspecteerd op meegekomen leven.

 • 4 noordzeekrab (jong)
 • 3 holteschelpje (doublet)
 • 4 tapijtschelp (jong, doublet)
 • 1 witte dunschaal
 • 1 oude klep Prismatische dunschaal?

Borkum Riffgrund - Wrak nr. 82 12 sep 2016 DDNZS / Bart van Heugten

18 september 2016 kwam de Cdt. Fourcault terug van een reis van Duik De Noordzee Schoon, via Stichting Anemoon hebben we de opgedoken netten geïnspecteerd op meegekomen leven.

 • Gestreept traliedrijfhorentje (levend, niet algemeen)
 • Kleine astarte (losse klep)
 • Noorse rotsboorder (levend, niet algemeen)
 • Holteschelpje (levend, niet algemeen)
 • Tweetandschelpje (levend, niet algemeen)
 • Strandgaper (levend, niet algemeen)
 • Mossel (levend, zeer algemeen)
 • Mosselslurpertje (algemeen)
 • Geribd gordelhorentje (algemeen)
 • Wadslakje (dood)
 • Tapijtschel (algemeen)

2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl