home | nieuwsblad | informatie
Lucinoma borealis Linnaeus, 1758
NL Noordse cirkelschelp
×
noorse_cirkelschelp-lg.png
noorse cirkelschelp
×
noorse_cirkelschelp_binnen-lg.png
noorse cirkelschelp binnen
×
noorse_cirkelschelp2-lg.png
noorse cirkelschelp2
×
noorse_cirkelschelp2_binnen-lg.png
noorse cirkelschelp2 binnen
 Overzicht 
 SynoniemenPhacoides borealis [Linnaeus, 1767], Lucina borealis [Linnaeus, 1767]
   
 De Schelp 
 Basis vormrond
    Hoogte36 mm
    Lengte34 mm
    Semidiameter22
    Dikteondoorschijnend, stevig
 Umbonaar voren gericht, tamelijk gewelfd
    Apexiets buiten de omtrek uitstekend, in het midden2, iets naar voren omgebogen2
 Periostracum
    Periostracum kleurbruingrijs
    Periostracum structuurvezelig
 Ostracum
    Ostracum kleurwit
    Parallelle sculptuurdicht opeen staande onregelmatige strepen1,2
    Haakse sculptuurvan de top achterwaarts een tamelijk scherpe plooi die de area markeert
    Lunulaja, klein, ovaal, scherp afgezet
    Areaja, lang, smal
 Slot
    Ligamentuitwendig
    Nymfparallel aan de bovenrand
    Cardinale tanden2 in elke klep
       Voorste cardinale tandenL: gespleten
       Achterste cardinale tandenR: gespleten
    Laterale tandenkort, knobbelvormig, meest onduidelijk
       Voorste laterale tandenL: 1
R: 1
       Achterste laterale tanden0
    Mantelbochtnee
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2, tamelijk hoog gelegen
       Voorste sluitspierindruksellang, tongvormig, naar beneden reikend
   
 Het Weekdier 
    Siphonennee
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Voedseleen deel van zijn bouwstoffen krijgt het weekdier via de bacteriocytes cellen waarin zwavel oxiderende bacterieën leven. Zij binden koolstof tot organische verbindingen welke weer gebruikt worden als voeding. Bij een groot te kort aan voedsel worden uiteindelijk ook de bacterieën gebruikt als voedsel.
 Symbiosegaan een endosymbiose aan met bacterieën die zwavel oxideren. Deze bacterieën leven in speciale kieuw cellen (bacteriocytes). Vaak is er sprake van een symbiose met zeegras. Dichte zeegrasvelden produceren zwavel rijk sediment, de bacterieën reduceren het giftige zwavel in het sediment en de zeegraswortels leveren zuurstof aan Lucinide.
 Habitatdiep water
    Saleniteitzoutwater
 VerspreidingNoord-Atlantische oceaan van IJsland tot de Spaans-Portugese kust.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

  2. Nederlandse Zeemollusken - Kaas, P. & Broek, A.N.Ch. ten ; Wereldbibliotheek , 1942

 Websites
  1. en.wikipedia.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl