home | nieuwsblad | informatie
Pecten Maximus Linnaeus, 1758
NL Grote mantel
×
grote_mantel-lg.png
grote mantel
×
grote_mantel_juveniel-lg.png
grote mantel juveniel
×
grote_mantel_juveniel_achter-lg.png
grote mantel juveniel achter
×
grote_mantel_juveniel2-lg.png
grote mantel juveniel2
 Overzicht 
 Beschrijvingde bolleklep is de onderste klep
 Determinatie 
 Lijkt opSint jacobsschelp (Pecten jacobaeus), te onderscheiden doordat bij de St. Jacobsschelp de ribben hoekiger zijn dan bij de Grote mantel. Bij de Grote mantel zijn de ribben ronder van vorm.3 Er is geen duidelijk verschil in DNA gevonden tussen de twee.4
 Tijdvakvanaf Plioceen
 Bijzonderhedende voet wordt ook gebruikt om de schelp te poetsen en kan hinderlijke voorwerpen uit de schelp verwijderen.1
   
 De Schelp 
 Basis vormrond
    Hoogte180 mm
    Lengte170 mm
    ConvexiteitL: plat, bij jonge exemplaren bol
R: bol
    Bovenrandrecht
    Onderrandrond
    Gelijkzijdigja
    Gelijkkleppignee
    Orenja, bij volwassen exemplaren is links en rechts elkaars spiegelbeeld, bij jonge exemplaren is het rechter voorste voor iets uitgesneden (byssus).
 Umbobreed
    Apexsteekt weinig uit
 Periostracum
    Periostracum kleurbruin1
 Ostracum
    Ostracum kleurL: bruinachtig richting geel
R: bruinachtig richting rood
    Ostracum structuurniet glanzend
    GroeilijnenZijn jaarringen, groeit langzamer op latere leeftijd waardoor de ringen dichter bij elkaar staan en moeilijker te onderscheiden zijn.4
    Parallelle sculptuurzeer fijn
    Haakse sculptuur14-17 ribben, ribben breder dan groeven, met fijne kleine ribben
       Rib vormmet ronde hoeken, niet kanteelvormig
       Groevenmet fijne kleine ribben
    Areasmal1
    Binnenkant kleurwit met bruine zoom
    Binnenkant structuuriets, glanzend
 Slot
    Ligamentintern2
    Tensilium vormdriehoekig1
    Tensilium plekin het midden van de bovenrand1
    Resiliumvelddriehoekige holte1
    Slot-typeanodont, in zeer jeugdige schelpen taxodont2
    Cardinale tanden01
    Laterale tanden01
 Mantellijnenkelvoudig
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels11, juveniele schelpen hebben 2 spierindruksels2
       Voorste sluitspierindruksel01
       Achterste sluitspierindruksel1, bijna centraal iets achter het midden en is duidelijk uit twee afdelingen samengesteld: een groot rond stuk met dwarsgestreepte spiervezels, dat de zwembeweging uitoefent en een klein stuk, dat aan de achterzijde sikkelvormig tegen het ronde aan ligt, met overlangs gestreepte spiervezels, die de schelp gesloten houden.1
 ByssusopeningBij jonge exemplaren bij rechter voorste oor
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandheeft kleine ogen die lichtgevoelig zijn4
    Siphonen01
    Voet vormklein, vingervormig, bij voorste schelpopening, onder het voorste oortje1
 ByssusAlleen bij jonge exemplaren
    Byssuskliereen overlangse spleet in de voet1
 Radula
    Kieuwentwee kieuwen, een linker en een rechter, elke weer in twee kieuwplaten verdeeld1
 Spieren
 Voortplantingsorganen
 Mannelijke geslachtsklierenoranje-rood
 Vrouwelijke geslachtsklierenwit
   
 Het leven 
 BevruchtingIn noordelijke populaties 1x per jaar en zuidelijkere populatie meerder keren per jaar
 Larvale faseplanktonisch, 3-8 weken
 BroedBij ongeveer 10 mm
 Juveniele faseHechten zich met byssus draden
 Geslachtsrijpin 3de levensjaar3
 Geslachthermafrodiet3
 Geslachtsklierentongvormig
 Groei
2 maanden10 mm
Na 4 jaarongeveer 10 tot 11 cm
4
 Levensverwachting20 jaar3
 Voedselfilteren kleine deeltjes uit het waterI
 VoortbewegingKan snel zwemmen door te klepperen met de schelpen
 VijandZeesterren, krabben, mensen, vissen
 HabitatOp steen of zandbodem, tussen 25 en 45 meter diep, met een maximum van 100 meter.
 VerspreidingNoord Noorwegen tot Noord Afrika. Niet in de Oostzee en niet in de Middellandse Zee.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

  2. Nederlandse Zeemollusken - Kaas, P. & Broek, A.N.Ch. ten ; Wereldbibliotheek , 1942

  3. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

 Websites
  1. genimpact.imr.no

 Foto verantwoordingBovenste foto: Gorishoek, Zeeland, 2011
Juvenielen: Viskist Egmond aan Zee, 2011
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl