home | nieuwsblad | informatie
Caloplaca marina Wedd., 1873
NL Gelobde zeecitroenkorst GB orange sea lichen
Thallus:ja
   Kleur:roodachtig oranje
   Vorm:onregelmatig
   Structuur:korrelig
Vruchtlichaam:ja
   Aantal:gering aantal
   Kleur:roodachtig oranje
   Vorm:op kleine kraters lijkend
   Apothecium:ja1
      Type:Lecanora1
      Rand:ja1
         Vorm:Dik1
      Excipulum:1
         Met wieren:ja1
Habitat:spatzone; op steen; vormt samen met Groot dooiermos een oranje band net boven de springtij-hoogwaterlijn
   Saleniteit:zoutminnend
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/korstmossen/Caloplaca
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl