home | nieuwsblad | informatie
Caloplaca marina Wedd., 1873
NL Gelobde zeecitroenkorst GB orange sea lichen
Thallus:ja
   Kleur:roodachtig oranje
   Vorm:onregelmatig
   Structuur:korrelig
Vruchtlichaam:ja
   Aantal:gering aantal
   Kleur:roodachtig oranje
   Vorm:op kleine kraters lijkend
   Apothecium:ja 1
      
TypeLecidea, Lecanora
:Lecanora 1
      Rand:ja 1
         
Vormdik, dun
:Dik 1
      
ExcipulumSchotelvormige deel van het Apothecium, ook bekend als parathecium
: 1
         Met wieren:ja 1
Habitat:spatzone; op steen; vormt samen met Groot dooiermos een oranje band net boven de springtij-hoogwaterlijn
   Saleniteit:zoutminnend
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/korstmossen/Caloplaca
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl