home | nieuwsblad | informatie
Sagartia undata (Müller, 1778)
NL Weduweroos GB small snakelocks anemone FR Sagartiogeton DE Sagartiogeton
×
Weduweroos 0
Weduweroos 0
Synoniemen:Actinothoe anguicoma
Lichaam:ja1
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch1
   Zuil:1
      Beschrijving:slank cilinder-vormig; glad; heeft nooit aangehechte schelpstukjes, e.d.2 3
      Hoogte:100 mm2
      Diameter:20 mm2 3
      Kleur:bruin met vuilwitte lengte strepen2
   Mondschijf:ja
      Diameter:tot tweemaal zo breed als de zuil2
      Tekening:niet erg duidelijk patroon van stippen en vlekken, bij de tentakel aanhechting een grijzes stip3
   Tentakels:ja
      Beschrijving:slank2
      Aantal:2003
      Kleur:doorschijnend wit, grijs of beige, met vuilwitte lengtestreep2 3
      Lengte:4 tot 5 keer de diameter van de mondschijf2
   Voet:ja
      Beschrijving:breed, rand regelmatig en gaaf.2 3
      Diameter:tot tweemaal zo breed als de zuil2
Kolonie:ja
   Dichtheid:10 ex./m2 3
Habitat:Op hardsubstraat, soms tot halverwege de zuil in slib, zand of schelpengruis. Meestal op plaatsen waar stroming en golfslag niet zo'n grote invloed uitoefenen. Van laag in het eb- en vloedgebied tot 100 meter diep. Vrijwel nooit droogvallend.2 3
   Verspreiding:West-Europa en in de Middellandse Zee2
Bevruchting:waarschijnlijk alleen geslachtelijk3
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/bloemdieren/Hexacorallia
  2. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl