home | nieuwsblad | informatie
Cnidaria
NL Neteldieren
Determinatie

Bloemdieren (Anthozoa) Leven vastgehecht en hebben geen perisarc (verstevigd omhulsel)? Ja
Hydroidpoliepen (Hydrozoa) Leven voornamelijk vastgehecht en het coenosarc is omgeven door een perisarc? Ja
Kwallen (Scyphozoa) Leven voornamelijk vrijzwemmend? Ja
 Overzicht 
 Beschrijving

De Cnidaria zijn neteldieren. De bouw is relatief simpel met als belangrijkste kenmerken een zakvormig lichaam met één opening die zowel als mond als als anus dient. Rond deze opening staan meerdere vangarmen met netelcellen waaraan de dieren hun naam ontlenen. Tot de neteldieren behoren o.a. de hydroïdpoliepen, de kwallen en de bloemdieren, maar ook bijvoorbeeld de koralen zijn neteldieren.

De neteldieren kennen soms twee stadia in hun leven. Ze kennen een poliep stadium en een kwal stadium, hoewel een van de twee soms alleen nog in een rudimentaire vorm voor komt (bijvoorbeeld alleen nog als larvale fase). De poliepen vermenigvuldigen zich via deling of knopvorming en de kwallen kennen een geslachtelijke voorplanting. De beide stadia wisselen elkaar af, dus de poliep vormt de kwal en de kwal vormt na bevruchting weer poliepen. De basis bouw zoals eerder beschreven is voor beide stadia geldig, alleen in het poliep stadium staan de tentakels omhoog in de waterkolomn en zit de poliep meestal vast op een ondergrond en bij het kwal stadium hangen de tentakels omlaag in het water en leeft de kwal vrij van substraat.

   
 Het leven 
 Symmetrieradiair symmetrisch
 Voortplantinggeslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling)
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Spineless The sience of jellyfish and the art of growing a backbone - Berwald, Juli ; Riverhead Books, New York , 2017

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl