home | nieuwsblad | informatie
Hydrozoa
NL Hydroïdpoliepen GB Hydroids FR Hydroméduses DE Hydropolypen
 Overzicht 
 Beschrijving

De Hydrozoa behoren tot de Cnidaria waartoe ook de kwallen behoren. Kwallen zijn het vrij levende stadium van een poliep en zij kunnen zich geslachtelijk voortplanten. De meeste Hydrozoa kennen ook dit vrijlevende stadium, bij hen noemen we de kwal een medusa. Er zijn er echter ook die alleen een van de twee stadia kennen. In de beschrijving van deze dieren zal je dus zowel een beschrijving van de poliep als die van een medusa aantreffen als dit nodig is.

De poliepen zitten meestal vastgehecht aan een ondergrond, substraat. Deze hechting vindt plaats met een klein hechtschijfje. Sommige soorten vormen vanuit het hechtschijfje uitlopers. De uitlopers kruipen over de ondergrond en vormen zo een wortelachtige structuur dit worden hydrorhiza of stolonen genoemd. De hydrorhiza kunnen via knopvorming zorgen voor nieuwe individuen en zo de kolonie uitbreiden. Een nieuw individu kan direct een poliep zijn aan de hydrorhiza of er kan zich eerst een steel (hydrocaulus) vormen. De Hydrocaulus kan soms takken hebben (hydrocladia).

De poliep wordt omgeven door het perisarc, dat is een chitineus uitwendig skelet. Het perisarc omgeeft het coenosarc dat de gastrovasculaire holte omsluit (gastro van eten, dus het deel dat het eten opvangt en verwerkt, wij zouden zeggen de maag, maar het is geen maag zoals wij die hebben).

Een hoofdkenmerk binnen de Hydrozoa is of de poliep (hydrant) gevat is in een huisje of niet. De Hydrozoa vormen poliepen en deze kunnen zich in een kommetje (hydrotheca) bevinden dat ook chitineus is. Dit kommetje kan al dan niet op een steeltje (pedicel) staan. Veel thecate soorten kunnen op naam gebracht worden door de vorm van dit kommetje. Bij de athecate soorten komt dit kommetje niet voor.

Naast de "standaard"-poliep kunnen er ook nog andere gespecialiseerde poliepen voorkomen, zoals voortplantingspoliepen (Gonotheca) en voedingspoliepen, verdedigingspoliepen en schoonmaakpoliepen.

 Soorten
 EtymologieDe naam Hydrozoa komt van het Griekse Hydra (zeeslang) en Zoon (dier)
   
 Het leven 
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Bronnen 
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl