IJmuiden


IJmuiden ligt aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het heeft een breedstrand met aanwas van jonge duinen. Ik kom er vaak in de wintermaanden, dus daar zullen dan ook de meeste vondstenmeldingen van zijn.

Na een goede storm kan het strand bij IJmuiden bezaait liggen met Amerikaanse zwaardschedes. Daartussen liggen dan vaak doubletten van Nonnetjes, Witte dunschalen, Rechtsgestreepte platschelpen en Tere platschelpen. Deze soorten komen algemeen voor bij IJmuiden net als de Kokkel en het Zaagje. Met enige regelmaat ligt er ook een Platte slijkgaper. Dicht bij de dijk bestaat er ook de kans op een Gedoornde hartschelp.

Daarnaast lijkt er soms invasie gewijs een bepaalde soort te domineren. Zo vonden we in 2008 vele Wulken, in 2015 vele skeletten van de Kleine zeeappel en in 2017 vele Zeesterren.

home  © 2006-2017 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl