Haugesund


Haugesund ligt aan de Norskerenna. Het is er rostachtig en we hebben maar een klein stukje van de kust gezien.

Gelukkig was het bij aankomst wel laagwater zodat we wat stukken droogvallend rotsgebied hebben kunnen bekijken. De vondsten bestonden uit:

home  © 2006-2017 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl