home | nieuwsblad | informatie
Inktvis eieren
Laatste wijziging: 21-03-2016

Op onze stranden spoelen, voornamelijk in het voorjaar (juni), met enige regelmaat een aantal soorten inktvis eieren. Op deze pagina presenteren we de verschillende soorten en modellen die op het strand aangetroffen kunnen worden. Voor opmerkingen, suggesties en aanvullingen graag een bericht naar info@strandvondsten.nl

Determinatie tabel
1Als je een gelatineuze streng vindt met slierten eieren (een beetje gelijkend op een kwal), dan behoren deze eieren toe aan een pijlinktvis.Zie: pijlinktvissen
2Lijken de eieren meer op bolletjes?Zie: overigen

Pijlinktvissen

Dwergpijlinktvis (Alloteuthis subulata)
Knotsvormige, doorzichtige, gelatineuze eikapsels in trossen afgezet op divers substraat.
Determinatie: Arthur Oosterbaan

Gewone pijlinktvis (Loligo vulgaris) of Noordse pijlinktvis (Loligo forbesi)
Langwerpige, geelroze, gelatineuze eikapsels in trossen afgezet
De twee soorten kunnen qua eieren niet van elkaar onderscheiden worden. Daar de Noordse pijlinktvis dieper in zee voorkomt dan de Gewone pijlinktvis is het waarschijnlijker te maken te hebben met deze laatste dan met de Noordse.
Determinatie: Dennis Leeuw, Arthur Oosterbaan

Overigen

Zeekat (Sepia officinalis)
Zwarte urnvormige eikapsels, in trossen afgezet op divers substraat.
Determinatie: Dennis Leeuw
Zie voor meer informatie: Zeekat
Dwerginktvis (Sepiola atlantica), een zeldzaamheid
Kleine citroenvormige eitjes afgezet op hard substraat.
Determinatie: Francis Kerckhof
Foto's en vondst: Katie van der Wende
Zie voor meer informatie: Dwerginktvis

2006 - 2019 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl