home | nieuwsblad | informatie
Phoca vitulina Linnaeus, 1758
NL Gewone zeehond
×
Gewone zeehond 0
Gewone zeehond 0
×
Gewone zeehond 1
Gewone zeehond 1
Lengte:195 cm
   Sexe:vrouwtjes meestal kleiner
Gewicht:130 kilo
   Sexe:vrouwtjes meestal lichter
Kop:ja
   Beschrijving:Rond
Huid:ja
   Haren:ja
      Kleur:Grijs tot zwart
      Tekening:meestal met donkere vlekken
Ademhalingsorgaan:ja1
   Longen:ja1
Neusgaten:ja
   Beschrijving:gesloten neusgaten
   Vorm:V-vormig
Voedsel:voornamelijk vis; kreeftachtigen; inktvissen; de grotere slakken (wulk)
Vijand:haaien, orkas
Geboorte:Het jong heeft bij de geboorte al een gewone vacht, en geen witte bont vacht.
Levensverwachting:32 jaar
   Sexe:vrouwtjes meestal ouder dan mannetjes
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Mammalia
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl