home | nieuwsblad | informatie
Balanus glandula Darwin, 1854
NL Pacifische zeepok
Lichaam:ja1
Kop:ja1
Cirripeden:ja2
   Aantal:62
Exoskelet:ja3
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1
   Wandplaten:ja3
      Aantal:63
      Beschrijving:glad of geribbeld; onderrand is voorzien van richels, wandjes, geen of nauwelijks kanalen
   Scutum:ja
      Beschrijving:wordt gekenmerkt door een scharnierrichel langs het tergum; een een korte aanhechtingsrichel voor de spier (adductor) waarmee het deksel wordt dicht getrokken en diepe, doorschijnende holtes voor deze spier en voor de laterale spier (depressor) die het deksel omlaag trekt
   Bodem:ja
      Beschrijving:bodemplaat verkalkt, soms moeilijk te zien, zeker bij kleine exemplaren; radiaire groeven
Tergoscutale flappen:effen paarsbruin
Habitat:in het midden van de getijdenzone
   Verspreiding:Oorspronkelijk van de Pacifische kust en door de mens verspreid over de wereld. Vanaf 2016 aangetroffen in België en sinds 2018 in Nederland.
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels2
Exoot:ja
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond2
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.2
Levensverwachting:10 jaar
Literatuur:
  • Strandwerkgemeenschap (2018). Het Zeepaard , 78(3): Strandwerkgemeenschap.
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Crustacea
  2. https://strandvondsten.nl/zeepokken/Balanomorpha
  3. https://strandvondsten.nl/zeepokken/Balanidae
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl