home | nieuwsblad | informatie
Styela clava Herdman, 1881
NL Knotszakpijp
als hij stukgeslagen wordt in slecht geventileerde omgevingen kan hij asmatische reacties oproepen bij de mens
×
465721280 0
465721280 0
×
465721280 1
465721280 1
×
465721280 2
465721280 2
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Japanse knotszakpijp
Hoogte:≤200 mm;
   Beschrijving:meestal tot 120 mm
Breedte:≤40 mm
Lichaam: 1
   Vorm:knotsvormig; breed van boven en naar onder smal toelopend
   Kleur:geel tot donkerbruin
   Structuur:rimpelig met bruinige wratten; het oppervlak wordt vaak bedekt door andere soorten
   Zak:is een taaie huls die ook wel mantel genoemd wordt 1
      Dikte:dikwandig 1
      Materiaal:cellulose 1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Locatie:boven op de top
   Vorm:siphoon
   Kleur:binnenkant voorzien van 4 paars bruine banden lengtestrepen, vaak afgewissel met 4 wat lichter gekleurde strepen
Steel:klein; kan soms uitlopen tot een hechtoppervlak van 2,5 cm doorsnede; jonge exemplaren (tot 3 cm) hebben geen steel
Geslachtsorganen:ja
   Beschrijving:hermafrodiet; mannelijke en vrouwelijke gonads worden geslachtsrijp op een ander moment en is dus niet zelfbevruchtend
Anaalopening:ja
   Locatie:staat op ongeveer een kwart van de lichaamslengte
   Vorm:Siphoon
   Kleur:binnenkant voorzien van 4 paars bruine lengtestrepen, vaak afgewissel met 4 wat lichter gekleurde strepen
Voedsel:plankton
   Filtratie snelheid:pompt actief zijn eigen waterstroom rond en kan daardoor makkelijk overleven in gebieden met weinig stroming
Vijand:wordt in Korea gegeten door de mens in een soep (mideodeok); larven worden gegeten door vissen en sommige slakken; geen verdere vijanden bekend van volwassen dieren
Kolonie:ja
   Dichtheid:solitaire soort; kan tot 1000 exemplaren per m2 bereiken
Habitat:in ondiep water op een harde ondergrond of op grote bruinwieren; kan goed tegen lage zoutgehaltes
   Diepte:≤25 m
   Saleniteit:≥10 ppm
   Temperatuur:-2-23 °C
   Verspreiding:oorspronkelijk afkomstig uit Japan, Korea, China en de oostkust van Rusland; in 1953 voor het eerst bij Plymouth (Zuid-Engeland) gezien; in de zeventiger jaren verspreid over West-Europa; sinds 1974 in de Waddenzee; vanaf 1981 ook aan zowel de oostkust als de westkust van Noord-Amerika gevonden; ook in Australië is hij ingevoerd
Exoot:ja
Paaitijd:tussen het voorjaar en de herfst
Bevruchtingswijze:eieren en sperma worden vrijgelaten in het water
   Temperatuur:≥15 °C
Larvale fase:1-2 dagen
Juveniele fase:3-10 maanden
Levensverwachting:1-3 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Ascidiacea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl