home | nieuwsblad | informatie
Chorda filum (Linnaeus) Stackhouse, 1797
NL Veterwier
×
1720665673 0
1720665673 0
×
1720665673 1
1720665673 1
×
1720665673 2
1720665673 2
×
1720665673 3
1720665673 3
Hechtorgaan:zeer klein 1
Thallus:ja
   Dikte:smal 1
   Vorm:lang; hol; met gasgevuld; rond; direct na het aanhechtingsorgaan dun en dan langzaam iets breder wordend; naar de top toe versmallend 2 3 4
   Structuur:slijmerig 1
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:nee 3 4
Cellen:ja 5
   Chloroplast:ja 5
      Chlorofyl a:ja 5
      Chlorofyl c:ja 5
      Fucoxanthin:ja 5
Habitat:Op grind; ondiep; in dichte groepen 1
   Saleniteit:kan ook tegen brakwater 1
   Verspreiding:NW Europa 1
Literatuur:
Foto verantwoording:Laatste 3 foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  2. Dennis
  3. Leeuw
  4. https://strandvondsten.nl/wieren/Phaeophyceae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl