home | nieuwsblad | informatie
Dasysiphonia japonica (Yendo) H.-S.Kim, 2012
NL Veelvertakt pluimwier
×
Veelvertakt pluimwier 0
Veelvertakt pluimwier 0
×
Veelvertakt pluimwier 1
Veelvertakt pluimwier 1
×
Veelvertakt pluimwier 2
Veelvertakt pluimwier 2
×
Veelvertakt pluimwier 3
Veelvertakt pluimwier 3
×
Veelvertakt pluimwier 4
Veelvertakt pluimwier 4
Lengte:≤30 cm1
Kleur:roze tot dieprood1
Thallus:ja
   Beschrijving:slap, blijft niet overeindstaan als het uit het water wordt gehaald; meerdere hoofdassen; polisifoon (meerdere cellen in doorsnede); zijtaken monosifoon1 2
   Doorsnede:≤1 mm1
   Vruchtlichamen:ja
      Beschrijving:tetrasporangia: staan bijeen in zogenaamde stichidiën: onvertakte asjes van beperkte groei waarvan elke cel een ring van zes tot zeven fertiele pericentrale cellen draagt. Elk van deze pericentrale cellen draagt aan de bovenkant een tetrasporangium en naar de buitenkant (twee of) drie zgn. 'dekcellen' (deze blijven zitten als de sporen vrijkomen)1
   Tetrasporen:ja3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch3
Vertakking:ja
   Beschrijving:onregelmatig; aan het eind gevorkt4
   Filamenten:ja
      Schorscellen:ja
         Beschrijving:Cortex is alleen volledig in de oudere delen1
Hechtorgaan:ja
   Beschrijving:diskvormig1
Cellen:ja
   Ordening:1 centrale cel omgeven door 4 pericentrale cellen1
   Chloroplast:ja3
      Chlorofyl a:ja3
      Phycoerythrin:ja3
      Phycocyanin:ja3
Vijand:Groene wierslak1
Habitat:laag in het intergetijdengebied, onder de laagwaterlijn; op hard substraat (stenen en oesters) of op ander zeewieren; op tegen golven beschutte plekken1
   Verspreiding:Oorspronkelijk de Stille Oceaan bij Korea en Japan, nu ook langs de oostelijke Atlantische Oceaan tot Zweden, Noorwegen, en het Verenigd Koninkrijk en Zuidelijk tot in de Middellandse Zee. Ook aan de westelijke Atlantische Oceaan.1
Exoot:ja
   Herkomst:Stille Oceaan (Japan, Korea)1
   Introductie:Waarschijnlijk via oester import vanuit Korea of Japan naar Frankrijk1
   Verspreiding:in 1994 aangetroffen in oesterput in Nederland, sinds 2009 ook bekend van de westelijke Atlantische Oceaan, sinds 2015 in Zeebrugge en de Waddenzee1
Levensverwachting:Meerjarig4
Foto verantwoording:Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.vliz.be/niet-inheemse-soorten/nl/dasysiphonia-japonica-veelvertakt-pluimwier
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S836896
  3. https://strandvondsten.nl/Rhodophyta
  4. https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/734/veelvertakt-pluimwier
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl