home | nieuwsblad | informatie
Agardhiella subulata (C.Agardh) Kraft & M.J.Wynne, 1979
NL Stijf priemwier
Eetbaar en heel smakelijk
×
2108912744 0
2108912744 0
×
2108912744 1
2108912744 1
×
2108912744 2
2108912744 2
×
2108912744 3
2108912744 3
×
2108912744 4
2108912744 4
Lengte:25 cm
Kleur:helder rood
Hechtorgaan:klein
Thallus:ja
   Dikte:5 mm
   Vorm:cilindrisch; worden aan de top en aan de basis smaller
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:struikachtig
Vruchtlichaam:ja 1
   Tetrasporen:ja 1
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 1
Cellen:ja
   Vorm:veel hoekig of afgerond
   Chloroplast:ja 1
      Chlorofyl a:ja 1
      Phycoerythrin:ja 1
      Phycocyanin:ja 1
Habitat:Litoraal en wat dieper. In relatief kalme en heldere wateren kan dit wier overvloedig groeien.
   Verspreiding:Oorspronkelijk uit Noord-Amerika en de Noordelijke Atlantische Oceaan.
Exoot:ja
   Beschrijving:Eind 20ste eeuw in Nederland geïntroduceerd
Websites:
Foto verantwoording:Eerste foto Dennis Leeuw, rest Frank Perk
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl