home | nieuwsblad | informatie
Bifurcaria bifurcata R.Ross, 1958
NL Stemvorkwier GB Brown Tuning Fork Weed DE Gabelzweigtang
×
1333645465 0
1333645465 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Vorkwier, Brown Fork Weed
Lengte:≤50 cm 1
Kleur:groengeel tot bruin 1
Hechtorgaan:rhizoisch (draadachtige vergroeiing); onderling vervlochten 2
Thallus:ja
   Vorm:cilindrische assen van min of meer gelijk dikte, ze nemen niet af naar de top toe; toppen afgerond 1
   Luchtblazen:onopvallend, eenvoudig, aan de basis van de vertakkingen 2
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   
TypeAfstaand
:dichotoom 1
   Beschrijving:veelvuldig en regelmatig vertakt; laatste vertakkingen vaak in elkaar gedraaid 1
Cellen:ja 3
   Chloroplast:ja 3
      Chlorofyl a:ja 3
      Chlorofyl c:ja 3
      Fucoxanthin:ja 3
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S145503
  2. https://www.seaweed.ie/descriptions/Bifurcaria_bifurcata.php
  3. https://strandvondsten.nl/wieren/Phaeophyceae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl