home | nieuwsblad | informatie
Ulva torta (Mertens) Trevisan, 1842
NL Dun darmwier
zeer dun wier
×
1833644827 0
1833644827 0
×
1833644827 1
1833644827 1
×
1833644827 2
1833644827 2
Kleur:Groen 1
Thallus:ja
   Dikte:1 cellaag 1
   Vorm:cylindrische draden bestaande uit meerdere naast elkaar liggende rijen cellen
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:nee
Cellen:ja 1
   Lengte:10-30 µm 1
      Beschrijving:in oppervlakte aanzicht 1
   Ordening:onregelmatig of in rijen gerangschikt 1
   Chloroplast:ja 2
      Chlorofyl a:ja 2
      Chlorofyl b:ja 2
Habitat:schorren en kwelders, tussen landplanten, langs de oevers van brakwatersloten en binnenwateren
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/wieren/Ulva
  2. https://strandvondsten.nl/wieren/Chlorophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl