home | nieuwsblad | informatie
Rhodophyta Wettstein, 1901
NL Roodwieren
Thallus:ja
Vruchtlichaam:ja
   Tetrasporen:ja
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 1
Cellen:ja
   Chloroplast:ja
      Chlorofyl a:ja
      Phycoerythrin:ja
      Phycocyanin:ja
Bronnen:
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraspore
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl