home | nieuwsblad | informatie
Nitophyllum Greville, 1830
Thallus:ja1
   Tetrasporen:ja1
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch1
Hechtorgaan:ja
   Beschrijving:cirkelvormig2
Cellen:ja1
   Chloroplast:ja1
      Chlorofyl a:ja1
      Phycoerythrin:ja1
      Phycocyanin:ja1
Geslacht:mannelijk of vrouwelijk; reproductie door verschillende type sporen2
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Rhodophyta
  2. https://www.britannica.com/science/Nitophyllum#ref1182020
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl