home | nieuwsblad | informatie
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
NL Aalscholver

De aalscholver heeft zwemvliezen en kan dus zwemmen.

×
60789989 0
60789989 0
×
60789989 1
60789989 1
×
60789989 2
60789989 2
Lichaam:ja 1
   Poten:ja
      Aantal:2 1
      Zwemvliezen:ja
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Kleur:Zwart met een witte wang en een gele plek op de plaats van de aanhechting van de bek.
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Snavel:ja 1
   Kaken:ja 2
Vleugels:ja
   Aantal:2 1
   Spanwijdte:100 cm
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 3
   Ruggegraat:ja 3
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Aves
  2. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl