home | nieuwsblad | informatie
Haustorius arenarius Slabber, 1769
NL Zandvlokreeft DK sandgravende tangloppe
×
IMG_7214-lg.JPG
IMG 7214
×
IMG_7217-lg.JPG
IMG 7217
 Overzicht 
 Lijkt opOpvallende vlo die met geen enkele andere in Europa levende soortgenoot is te verwarren. De mannetjes en de vrouwtjes zijn alleen van elkaar te onderscheiden door de broedplaten (en eitjes) van de vrouwtjes.
   
 Crustacea 
 Lichaam algemeenbestaan uit slechts 6 segmenten, er is geen dactylus
 Lengte15 mm
 Kleurhalfdoorschijnend of geelwit tot wit
 Rugschild (Carapax)
 Kopstuk (Cephalon)
 Kopzeer klein
    Ogenonopvallend
    Rostrum
    Antennaomrand door haren (setae)
       Antenna lengtekort
       Antenna Flagellummet een opvallen extra flagellum
    Antenna 2omrand door haren(setae)
       Antenna 2 lengtekort
 Borststuk (Thorax)
    1ste Pereiopodesubchelaat, maar klein en onopvallend
    2de Pereiopodesubchelaat, maar klein en onopvallend
    3de Pereiopodebreed en plat, dicht bezet met haren (setae)
    4de Pereiopodebreed en plat, dicht bezet met haren (setae)
    5de Pereiopodebreed en plat, dicht bezet met haren (setae)
 Achterlijf (Abdomen)
    Telsongespleten
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
       Uropode 3 beschrijvingkorte takken van gelijke grootte
   
 Het leven 
 GeslachtVoortplanting:
 Voedselmicroflora en -fauna tussen de zandkorrels
 Voortbewegingkunnen zich zeer snel ingraven in het zand
 HabitatLittoraal en sublittoraal; ingegraven in zandige bodems waarbij de helft van de korrels minimaal 210 µm zijn, mag ook schelpdeeltjes en/of grind bevatten; ingegraven tot van 8 tot 15 cm diep, juvenielen iets minder diep; de bodem moet schoon en vrij van slibdeeltjes zijn; er moet water zitten tussen de zandkorrels, de bodem mag dus niet uitdrogen; sterk in beweging zijnde bodems
    Diepte maximaal50 meter
    Saleniteitzoutwater, maar kan ook in brakwater voorkomen
    Dichthedenhonderden per vierkante meter
 Verspreidingstranden, zeegaten en stroomgeulen; zeer algemeen
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

 Websites
  1. www.biodiversitylibrary.org

  2. www.repository.naturalis.nl

 
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl