home | nieuwsblad | informatie
Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758
NL Zandspiering
×
Zandspiering 0
Zandspiering 0
×
Zandspiering 1
Zandspiering 1
Beschrijving
Een zeer langgerekte vis
Lengte: 200 mm
   Vorm: bovenstandig
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
      Aantal: 1
      Vinstralen: 49-58
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Anaalvin: ja
      Aantal: 1
      Vinstralen: 24-32
Endoskelet: ja
   Graten: ja
   Ruggegraat: ja
      Wervels: ja
         Aantal: 60-68
Voedsel: dierlijk plankton, wormen, kreeftachtigen, vislarven
Vijand: zalm, kabeljauw, makreel, heilbot, in de Noordzee gevangen door de mens voor de vismeelindustrie
Habitat: gematigde kustwateren; komt voor in zowel zout- als brakwater; zandgrond, overdag meestal ingegraven, 's nachts actief in kleine scholen
   Diepte: 0-20 m
Eieren: ja
   Aantal: 3.800-22.000
   Lengte: 0,7-1,0 mm
   Vorm: ovaal
   Beschrijving: in kleine hoopjes
Embryonale fase: bij geboorte 4-8mm; pelagisch
Groei
3 jaar16 cm
4 jaar20 cm
Levensverwachting: 7 jaar
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl