home | nieuwsblad | informatie
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)
NL Steenbolk GB Pouting,Bib FR Tacaud DE Franzosendorsch DK Skægtorsk NO Skjeggtorsk
Lijkt op een Kabeljauw, maar is hoger en korter dan deze soort. De rug is bruinachtig en verloopt naar rossig-bruin tot een witte buik. Bij de borstvin-aanhechting zit een zwarte stip. Onder de lip zit een baarddraad.
×
1930007616 0
1930007616 0
×
1930007616 1
1930007616 1
×
1930007616 2
1930007616 2
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Steenwijting
Lengte:47 cm
Lichaam:ruitvormig
   Kleur:rug koperachtig; buik wit; een zwarte vlek bij de borstvin; donkere banden over het lichaam
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Vorm:bovenkaak steekt uit 1
   Kaken:ja 2
   Tanden:ja 1
Sensoren:ja
   Baarddraad:ja
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving: zacht; gestraald 1
      Aantal:3
      1 Vinstralen:11-15
      2 Vinstralen:20-28
      3 Vinstralen:15-22
   
VetvinEen vin op de rug dicht bij de staart die geen vinstralen heeft en dik, vettig, aanvoelt
:nee 1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Beschrijving:zacht; gestraald 1
      Aantal:2
      1 Vinstralen:25-36
      2 Vinstralen:17-22
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:beide buikvinnen zijn vergroeid
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Anaalopening:ja
   
BeschrijvingDe uitgang waardoor voedingsafvalstoffen worden afgevoerd.
:midden onder de eerste rugvin
Voedsel:kreeftachtigen, schelpdieren en kleine vissen; kannibalisme komt voor
Habitat:leeft in scholen op matige diepte; jonge dieren in kleinere scholen of solitair in ondiep water
Paaitijd:maart-april
Bevruchting:aan het oppervlak worden in een schuimnest de eitjes afgezet en bevrucht
Eieren:ja
   Beschrijving:komen na ongeveer 11 dagen uit
Levensverwachting:4 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/vissen/Gadidae
  2. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl