home | nieuwsblad | informatie
Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824)
NL Smelt
Lengte: ≤400 mm
Kop: ja
   Snuit: Voor het oog bevindt zich een duidelijke vlek
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl