home | nieuwsblad | informatie
Ammodytes marinus Raitt, 1934
NL Noorse zandspiering
Lengte: 250 mm
Sensoren: ja
   Druk: ja
      Zijlijn: ja
         Aantal: 1
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
      Aantal: 1
      Vinstralen: 56-63
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
Levensverwachting: 10 jaar
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl