home | nieuwsblad | informatie
Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
NL Kortsnuitzeepaardje GB Short-snouted seahorse FR Hippocampe à museau court DE Kurzschnauziges Seepferdechen DK Kortsnudet søhest
×
210977856 0
210977856 0
EtymologieHerkomst van de naam
:Campus is gebogen en Hippos is paard
Lengte:15 cm
Lichaam:slank; zijdelings afgeplat; buik bol; met slechts enkele aanhangsels
   Kleur:van geel/oranje-achtig tot verschillende bruin- en grijstinten
   Bedekking:harde beenplaten huid
   Schubben:nee
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:loodrecht op de lengte-as van het lichaam;
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:eindstandig; klein; iets opgewipt; tot maximaal 1/3 van de koplengte
   Vorm:Buisvormig 1
   Kaken:ja 2
   Tanden:nee
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:diameter ongeveer even groot als de halve snuitlengte; bewegen onafhankelijk van elkaar
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 4
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 5
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:gebogen; wordt als grijporgaan gebruikt
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:nee
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja
   Graten:ja
   Ruggegraat:ja 6
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Beenringen:ja
      Beschrijving:geknobbeld
Maag:nee
Voedsel:kleine kreeftachtigen en vislarven
   Eetgewoonte:zuigt de prooi naar binnen met zijn snuit; moet bijna bij voortduring eten om voldoende voedsel binnen te krijgen
Vijand:grote kreeftachtigen, krabben
Habitat:in ondiepe kustwateren tussen zeegrasvelden, wieren, hydroidpoliepen en ook geweisponsen; hecht zich met de staart aan voornoemde planten en dieren; sterk territorium gebonden en honk vast;
   Verspreiding:In Nederland voornamelijk Oosterschelde en Waddenzee, maar ook lang de Noordzeekust. De Nederlandse kust vormt het noordelijkste deel van het verspreidingsgebied.
Voortbeweging:zwemt vertikaal gebruikmakend van de rugvin
Voortplanting:Voorafgaand aan de paring vindt er een uitgebreidde paringsdans plaats waarbij de kleuren soms veranderen. Bij de paring grijpen beide staarten in elkaar. Zeepaardjes zijn vaak monogaam.
Paaitijd:van april tot oktober
Bevruchtingswijze:vrouwtje legt de eieren in de broedbuidel van het mannetje, waar het mannetje ze bevrucht
Geboorte:tussen mei en augustus; worden in de broedbuidel beschermd tot ze zelfstandig kunnen leven
Websites:
Foto verantwoording:Zeepaartje gevonden op het strand van Bergen aan Zee januari 2019 gevonden en gefotografeerd door Rien de Ruijter
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/vissen/Syngnathidae
  2. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl