home | nieuwsblad | informatie
Liparis montagui (Donovan, 1804)
NL Kleine slakdolf
×
Kleine slakdolf 0
Kleine slakdolf 0
×
Kleine slakdolf 1
Kleine slakdolf 1
×
Kleine slakdolf 2
Kleine slakdolf 2
×
Kleine slakdolf 3
Kleine slakdolf 3
×
Kleine slakdolf 4
Kleine slakdolf 4
Beschrijving
De slakdolf heeft een karakteristieke houding waarbij de staart opzij en naar voren geklapt is. Oppervlakkig lijkt de Slakdolf op een uit de kluiten gewassen kikkervisje.
Lengte: 120 mm
Huid: ja
   Kleur: grijs, grijsbruin, vuilwit, met ronde vlekken (stippen) of diverse streep patronen; mannetjes in de paaitijd oranjerood; kan zijn kleuren en patronen veranderen
   Oppervlak: met een dikke slijmlaag
   Schubben: nee
Kop: ja
   Beschrijving: rond
Mond: ja
   Vorm: breed
   Lippen: ja
      Beschrijving: duidelijk
   Tanden: ja
      Beschrijving: veel; klein
Sensoren: ja
   Licht: ja
      Ogen: ja
         Beschrijving: klein
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Neusgaten: ja
   Beschrijving: voortse buisvormig
Vinnen: ja
   Rugvin: ja
      Beschrijving: lang; loopt door tot de staart
   Staartvin: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Buikvin: ja
      Beschrijving: met elkaar vergroeid tot een ronde zuigschijf
   Anaalvin: ja
      Beschrijving: lang; loopt door tot de staart
Zwemblaas: nee
Voedsel: garnalen en andere kleine kreeftachtigen, borstelwormen
Habitat: Intergetijdengebied tot ongeveer 100 meter diepte; meestal ondiep op rotsige of stenige bodems; 's zomers in de diepere delen, in de winter in de ondiepere delen
   Saleniteit: kan goed tegen een laag zoutgehalte
   Verspreiding: West-Europese soort die niet veel zuidelijker dan Bretagne voorkomt. In het noorden komt de soort voor tot in IJsland, Spitsbergen en ver voorbij het noorden van NoorwegenA; niet algemeen langs de kust.
Paaitijd: in de winter (januari)
Paaigebied: meestal dicht aan de kust, waar zoet water in zee stroomt; vast gezet aan poliepenkolonies (geweispons), steentjes, oesters of wieren; een van de ouders blijft soms de eieren nog enige tijd beschermenA
Eieren: ja
   Lengte: 1,5 mm
   Kleur: lichtgeel
   Beschrijving: kleine kluiten
Larvale fase: komen na 6-8 weken uit
Levensverwachting: 1 jaar
   Beschrijving: Overlijden na de voortplanting
Websites
  1. http://www.natuurbericht.nl/?id=10120
Literatuur
  1. Leewis, Rob. (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee: KNNV.
  2. Muus, Bent J.. (1978). Elseviers Zeevissengids: Elsevier.
  3. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl