home | nieuwsblad | informatie
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
NL Driedoornige stekelbaars
×
P1040403-lg.png
P1040403
×
P1040994-lg.JPG
P1040994
 Overzicht 
 Aquariologiemakkelijk te houden en ook tot voortplanting te brengen
   
 Bouw 
 Lengte11 cm (11 cm in zee, 8 cm in zoetwater)
 Kleurrug groenig, blauwig, op de buik naar wit verlopend; broedende mannetjes hebben een rode buik en blauwe ogen
 Koppuntig
    Ogengroot
 Lichaamhoog, zijdelings afgeplat
 Rugvin3; 3 stijve puntige stekels
 Buikvingereduceerd tot een lange, stijve stekel, en 1 of meer zachte stralen
   
 Anatomie 
   
 Het leven 
 Paaigebiedin het voorjaar vindt de trek naar het paaigebied in het zoete water plaats. De trek wordt bepaald door de daglengte en de watertemperatuur.
 Nestmateriaalplantendelen
 Nestpleknest op de bodem van door de nieren afgescheiden kleverige stof en plantendelen.
 BevruchtingswijzeAls het nest klaar is jaagt het mannetje enkele kuitrijpe vrouwtjes door het nest. De vrouwtjes zetten een deel van hun eieren af welke door het mannetje worden bevrucht.
 BroedzorgDoor het mannetje.
    Eieren aantal300-1000
 Geboortena 4-27 dagen, afhankelijk van de temperatuur
    Jongenblijven tot ze ongeveer een week oud zijn in de nabijheid van het nest, daarna verenigen ze zich tot scholen.
 Levensverwachting3 jaar
 Voedselviseieren, larven, kleine kreeftachtigen, wormen
 Habitatriviermondingen en dicht bij de kust; tussen met wier begroeide kusten
    Saleniteitzoet, brak, zout
    Dichthedenleeft in scholen
 Verspreidingvan Noord Biskaje tot Noordzee, Oostzee en langs de Britse Eilanden.
    Verspreiding winterin kustwateren
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Elseviers Zeevissengids - Muus, Bent J. ; Elsevier , 1978

  2. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

  3. De stekelbaars - Hart, Maarten 't ; Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen , 1978

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl