home | nieuwsblad | informatie
Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)
NL Dikkopje GB Sandgoby FR Gobie buhotte DE Sandgrundel
×
1008720035 0
1008720035 0
×
1008720035 1
1008720035 1
×
1008720035 2
1008720035 2
Lengte:110 mm
Lichaam:alleen met onduidelijke vlekken
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:brede kop met gezwollen wangen; bovenzijde kop met schubben
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:dicht bij elkaar
   Tastzintuigen:ja 2
      Beschrijving:over het gehele lichaam verdeeld1 2
   Druk:ja 2
      Zijlijn: 2
         Beschrijving:onduidelijk of ontbeekt geheel1 2
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 2
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:2; aan de basis duidelijk gescheiden; gestraald; achterrand van de eerste rug met een donkere vlek
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:samengegroeid tot een zuignap
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Voedsel:bodemdieren, kreeftachtigen en vissenlarven
Vijand:voedsel voor vele consumptie vissen1 2
Habitat:langs de kust en in estuaria; bodem dier
   Diepte:≤40 m
   Verspreiding:Oost-Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee.
      Zomer:langs de kust
      Winter:in dieper water
Paaitijd:zomer
Broedzorg:de eieren worden afgezet in lege schelpen en bewaakt door het mannetje
Eieren:ja 2
   Beschrijving:afgezet bij de bodem aan wieren, stenen of in lege schelpen. Worden door de mannetjes bewaakt.1 2
Aquariologie:Goed te houden in aquaria, als ze voorzichtig worden behandeld tijdens vangst en transport. Planten zich ook voort in gevangenschap.1 2
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://strandvondsten.nl/vissen/Gobiidae
  3. https://strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl