home | nieuwsblad | informatie
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
NL Bot
Wat wij Bot noemen behoort tot de familie van de Schollen en niet tot de Botachtigen. Het is een platvis die veel voorkomt in de Noordzee.
×
116913994 0
116913994 0
×
116913994 1
116913994 1
Lijkt op:Te onderscheiden van de schol doordat er nauwelijks vlekken op de donkere zijde van de vis zitten; te onderscheiden van de Schar door de ruwe huid
Lengte:600 mm
Gewicht:14 kg
   Kleur:van vrij licht, donker bruin of groenachtig met lichte of donkere vlekken; roestbruine tot oranje vlekken komen regelmatig voor; onderkant wit, niet doorschijnend
   Oppervlak:huid voelt ruw aan, vooral langs de randen ter hoogte van de kieuwen
   Schubben:ja
      Beschrijving:niet aanwezig
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:op de rechterzijde; maar linksogig is ook bekend
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Beschrijving:bij de kop licht gebogen; met knobbeltjes
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:recht afgesneden
      Vinstralen:18
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Vinstralen:34-46
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BorstvinVinnen op de zijkant van de vis dicht bij de kieuwopening (LET OP: bij platvissen is dat dus onder en boven)
:ja
      Beschrijving:bij aanhechting voorzien van knobbeltjes
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:bij aanhechting voorzien van knobbeltjes
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Zwemblaas:nee 6
Voedsel:wormen, garnalen, slakken en visjes zoals grondels; ligt overdag ingegraven in het zand of slib en trekt 's nachts naar het ondiepere water om te jagen
Habitat:zand- of slibbodems
   Diepte:≤50 m
   Saleniteit 
      Beschrijving:zout-, brak-, en zoetwater
   Verspreiding:Noordwest-Afrika noordelijk tot Noord-Noorwegen. Oostzee, Middellandse zee, zwarte zee, witte zee
Paaitijd:februari - mei
Paaigebied:wat dieper water (30 meter)
Eieren:ja
   Aantal:400.000-1.000.000
Larvale fase:ze worden geboren als rondvisjes en zwemmen rond in de water kolom, hun dieet bestaat uit plantaardig plankton. 7
Metamorfose:tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden. 7
Geslachtsrijp:20-30 kg
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://strandvondsten.nl/Osteichthyes
  3. https://strandvondsten.nl/Teleostei
  4. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
  5. https://strandvondsten.nl/Vertebrata
  6. https://strandvondsten.nl/vissen/Pleuronectidae
  7. https://strandvondsten.nl/vissen/Pleuronectiformes
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl