home | nieuwsblad | informatie
Gobiidae Cuvier, 1816
NL Grondels
(Aphia) Is de vis doorzichtig? (glasgrondel) Ja
(Pomatoschistus) Is de vis niet doorzichtig? Ja
Sensoren:ja
   Tastzintuigen:ja
      Beschrijving:over het gehele lichaam verdeeld11
   Druk:ja
      Zijlijn 
         Beschrijving:onduidelijk of ontbeekt geheel11
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja
   Rugvin:2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja
      Beschrijving:in de regel vergroeid tot een vlakke zuignap11
Vijand:voedsel voor vele consumptie vissen11
Habitat:kustbewoners, bodemvissen, sommige ook in zoetwater11
Eieren:ja
   Beschrijving:afgezet bij de bodem aan wieren, stenen of in lege schelpen. Worden door de mannetjes bewaakt.13
Aquariologie:Goed te houden in aquaria, als ze voorzichtig worden behandeld tijdens vangst en transport. Planten zich ook voort in gevangenschap.1
Literatuur:
Bronnen:
  1. Muus, Bent J. (1978). Elseviers Zeevissengids. Elsevier.
  2. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
  3. B2011107-008
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl