home | nieuwsblad | informatie
Gasterosteidae Bonaparte, 1831
Stekelbaarzen (Gasterosteus) Een genus bekend van de Noordzee Ja
Lichaam:staart slank
Kop:ja
   Beschrijving:puntig
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja
      Beschrijving:eerste deel bestaat uit stijve, puntige stekels zonder membraan
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Buikvin:ja
      Beschrijving:gereduceerd tot een lange, stijve stekel, en 1 of meer zachte stralen
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl