home | nieuwsblad | informatie
Ensis siliqua Linnaeus, 1758
NL Groot tafelmesheft
×
groot_tafelmesheft-lg.png
groot tafelmesheft
×
groot_tafelmesheft_binnen-lg.png
groot tafelmesheft binnen
×
groot_tafelmesheft2-lg.png
groot tafelmesheft2
×
groot_tafelmesheft2_binnen-lg.png
groot tafelmesheft2 binnen
 Overzicht 
 BeschrijvingHoogte lengte verhouding 1:6
 Etymologiesiliqua (Lat.) = peul, peulvrucht.
   
 De Schelp 
 Basis vormsmal, langgerekt, recht of iets gebogen
    Hoogte30 mm
    Lengte210 mm
    Semidiameter14
    Diktestevig, ondoorschijnend
    Bovenrandrecht, slotgedeelte flauw omhoog gebogen
    Onderrandparallel aan de bovenzijde
    Voorrandafgeknot, gapend, duidelijk verdikt
    Achterrandschuin afgeknot, breder dan de voorkant, opening ovaal van omtrek, gapend, boven-achterrand stomp
    Commissuurlanggerekt (6-7 maal zo lang als breed)
    Gelijkzijdignee
    Gelijkkleppigja
 Umboprosogyr
    Apexnabij de voorrand, niet uitstekend
 Periostracum
    Periostracum dikteresistent, dik
    Periostracum kleurbruingroen tot donkerbruin
    Periostracum structuurglanzend
 Ostracum
    Ostracum kleurwit met bruine en paarse strepen of banden
    Ostracum structuurglanzend
    Oppervlakte sculptuurlichte lamelvorming aan de achterkant
    KielEr loopt vanaf de top een diagonale lijn die het patroon in twee delen deelt, met aan de ene kant horizontale streepjes en aan de andere kant verticale.
    Binnenkant kleurwit
    Binnenkant structuurmat zwak iriserend aan het achtereinde.
 Slot
    Ligamentuitwendig
    Tensilium plekongeveer een kwart van de totale lengte
    Slot-typeheterodont
    SlottandenR: 2
L: 3
R: 2
L: 3
    Cardinale tandenL: 2 vertikale en 2 horizontale tanden
R: 1 vertikale en 1 horizontale
R: 1; kort en klauwvormig
L: 2; kort en klauwvormig
R: 1; kort en klauwvormig
L: 2; kort en klauwvormig
    Laterale tandenR: 1; lang, lijstvormig
L: 1; lang, lijstvormig, bijna parallel aan de bovenrand
R: 1; lang, lijstvormig
L: 1; lang, lijstvormig, bijna parallel aan de bovenrand
 Mantellijndicht bij de voorzijde en evenwijdig daaraan
    Mantelbochtdiep, op ongeveer 1/6 van de totale lengte van de achterrand
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2
       Voorste sluitspierindruksellanggerekt, duidelijk langer dan de slotband
       Achterste sluitspierindrukselkort, op hoogstens de eigenlengte van de mantelbocht, meestal dichterbij
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandgesloten met 3 openingen
    Siphonenkort, grotendeels vergroeid, alleen aan de uiteinden gescheiden en dragen daar elk een krans van tasters
    Voet vormlang en relatief smal
    Byssusklierbij jonge exemplaren op de voet
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Levensverwachting12 jaar
 Voedselphytoplankton
 VoortbewegingIngraven: Als de schelp plat op de bodem ligt graaft de voet zich met een bocht in het zand, zodanig dat hij vertikaal zich kan ingraven. Hierbij komt hij eerst schuin en later recht te staan.
Bij het rechtstandig ingraven wordt de voet snel uitgestoken en met de spitse punt in het zand gedreven. Deze punt buigt zich vervolgens haakvormig om naar de dorsale kant. Bij de derde fase verbreedt de voet zich tot een soort stempel. Deze drie bewegingen kunnen zich een aantal malen in dezelfde volgorde herhalen, totdat de voet op maximale lengte buiten de schelp is. Daarna verbreedt de stempelvormige zool zich zeer sterk en werkt als een anker, terwijl de voet zich in de lengte richting verkort en de schelp omlaag trekt. Voor de contractie van de voet sluit de schelp zich zoveel mogelijk. Trekt de voet zich krachtig samen dan wordt uit de schelpruimte van het dier een groot deel van het water geperst, zowel opwaarts door de siphonen als benedenwaarts via de pedale opening, waarmee tevens het omringende zand wordt weggespoeld. De bewegingen hebben regelmatig en snel plaats.
 HabitatIn fijne zandgrond, op een diepte van 10 tot 50 meter, verdragen geen zwarte, geduceerde sedimenten2
    Saleniteittussen de 30 en 40 PSU
 VerspreidingVan de Noorse kust tot aan en in de Middellandse Zee. Niet in de Oostzee.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

  2. Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften - Craeymeersch, J.A. & M.R. van Stralen & J.W. Wijsman & J. Kesteloo & J. Perdon & I. de Mesel ; IMARES , 31 december 2007

 Foto verantwoordingTerschelling
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl