home | nieuwsblad | informatie
Scrobicularia Schumacher, 1817
 Overzicht 
 Soorten
Platte slijkgaper
 Tijdvakbekend vanaf het Plioceen
   
 De Schelp 
 Basis vormvrij groot, samengedrukt, ovaal
    Dikteniet of weinig doorschijnend
    Voorrandweinig gapend
    Achterrandweinig gapend, soms wat stomper dan de voorrand
    Apexongeveer in het midden, duidelijk maar niet erg uitspringend
 Periostracum
    Periostracum diktedun
    Periostracum kleurgeelachtig
 Ostracum
    Ostracum kleurWit of geelachtig tot lichtbruin, effen
    Ostracum structuurglanzend of bijna zonder glans
    Parallelle sculptuuronregelmatige groeilijnen afwisselend fijn en grof
    Binnenkant structuurzacht glanzend
    Umbonale holteweinig gewelfd
 Slot
    LigamentUitwendig en inwendig
    Tensilium vormkort
    Resiliumvelddriehoekige holte, vlak achter de umbo
    Slot-typeheterodont
    Slottandenweinig ontwikkeld, tanden klein (hemidapedont)
    Cardinale tandenL: 1
R: 2
    Mantelbochtwijd
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
    Siphonenlang, dun, over de gehele lengte vrij
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 VerspreidingOostzijde van de Atlantische Oceaan van Zuid-Noorwegen tot Marokko. Westelijk deel van de Oostzee, Middlandse Zee, Pacifische Oceaan en Indo-Australische gebied.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl