home | nieuwsblad | informatie
Abra Lamarck, 1818
 Overzicht 
 Soorten
Glanzende dunschaal
Prismatische dunschaal
Tere Dunschaal
Witte dunschaal
 TijdvakVanaf het Plioceen1
   
 De Schelp 
 Basis vormeivormig-ovaal of verlengd ovaal1
    Diktedoorschijnend1
    Voorrandgewoonlijk iets gapend, ronder dan achterrand1
    Achterrandgewoonlijk iets gapend, bij vele soorten duidelijk spitser dan voorrand1
    Apexin het midden of naar achter verschoven, duidelijk maar weinig uitspringend1
 Periostracum
    Periostracum diktedun1
    Periostracum kleurgeelachtig1
    Periostracum structuurvliezig1
 Ostracum
    Ostracum kleurwit of geelachtig, effen1
    Parallelle sculptuurzeer fijne groeilijnen1
    Binnenkant structuurglanzend1
    Umbonale holteweinig gewelfd1
 Slot
    Ligamentuitwendig en inwendig1
    Tensilium vormkort1
    Resiliumvelddriehoekige of scheefovale holte vlak onder de umbo1
    Cardinale tandenklein1
    Laterale tandensmal
    Mantelbochtwijde bocht die tot voor het midden van de schelp reikt1
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels21
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandniet vergroeid1
    Siphonenlang, dun, over de gehele lengte vrij1
 Byssusja1
    Byssusklierop voet1
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Bevruchtingextern, hoge reproductie (15.000-17.000 nakomelingen)A
 Larvale fasevrij zwemmend tot ongeveer 30 dagen oudA
 Geslachtsrijponder de 1 jaarA
 Levensverwachting2 tot 3 jaarA
 Voedseldeeltjes uit de watercolomnA
 VoortbeweginggelimiteerdA
 HabitatZand and slikkig zandA
 Verspreidingweinig soorten bekend in de Noord-Atlantische Oceaan. Voornamelijk Rode Zee, Indische Oceaan, Noord Australië1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Websites
  1. www.genustraithandbook.org.uk

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl