home | nieuwsblad | informatie
Antalis entalis (Linnaeus, 1758)
NL Gladde olifantstand
×
Gladde olifantstand 0
Gladde olifantstand 0
Synoniemen:Stoottandje, Olifantstandje
Sensoren:ja1
   Licht:geen idee1
      Ogen:nee1
Voet:ja
   Vorm:omhuld met een korte schede, die links en rechts in een brede lob eindigt2
Exoskelet:ja
   Schelp:ja
   Doorsnede:≤5,5 mm
   Hoogte:50 mm
   Kleur:wit, geel of soms roze; soms met een matte glans2 3
   Structuur:glad3
   Lengte structuur:op de apex zeer fijne lengte ribben, deze zijn vaak microscopisch of weggesleten3
   Groeilijnen:ringvormig
Voedsel:dierlijke organismen: foraminiferen, of zeer kleine schelpdieren2
Habitat:leeft bijna geheel ingegraven in de zandbodem; vanaf enkele meters onder de laagwaterlijn tot op grote diepte2 3
   Diepte:meestal of grote diepte1
   Verspreiding:Alle zeeën van de wereld1
Tijdvak:vanaf Holoceen; niet fossiel3
Voortbeweging:De lobben van de voet worden plat tegen de voet gelegd en met voet en al ver uitgestrekt in het zand. De lobben worden als anker uitgestoken. Door samentrekking beweegt de schelp met het dier zich in de richting van de voet. Dit gaat niet snel.
Geslacht:gescheiden
Larvale fase:Planktonisch3
Foto verantwoording:Vele exemplaren gevonden in een net op de kade van Hanstholm, Denemarken
Bronnen:
  1. https://strandvondsten.nl/stoottanden/Antalis
  2. Benthem Jutting, Tera van (1936). Fauna van Nederland. Mollusca (I) B. Gastropoda Opisthobranchia; Amphineura et scaphopoda. A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden.
  3. Jordy van der Beek
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl