home | nieuwsblad | informatie
Mycale micracanthoxea
NL Gele aderspons
×
322566317 0
322566317 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Grijze korstspons
Hoogte:≤2 cm
Diameter:tientallen decimeters
Kleur:geelbruin tot grijsbruin
Lichaam:ja
   Beschrijving:korstvormend; ruw door naar buiten stekende skeletnaalden; met duidelijke aders
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:nee
   Spicules:ja
UitstroomopeningBij sponzen bekend als Osculum.
:daar waar de aders kuisen
Habitat 
   Saleniteit:zout- en brakwater
Tijdvak:sinds 1953 in de Westerschelde en in de Oosterschelde sinds 1977
Websites:
Foto verantwoording:P1020583: © Dennis Leeuw
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl