home | nieuwsblad | informatie
Lepidonotus squamatus Linnaeus, 1758
NL Geschubde zeerups
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Lengte50 mm
 Breedteongeveer overal even breed
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
       Ogen2 paar ogen; het voorste paar aan de extreme zijrand van de kop (prostomium), het achterse paar dichter bij elkaar aan de achterrand
       Tastersglad
       Laterale antenneja; lang; spits toelopend
       Middelste antenneja; lang; spits toelopend
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
    Segmenten met borstels26
       1ste segment1 tot 2 borstels (chaetae) en op de rug en buik een paar 'tentacular cirri' in lange samengevoegde 'cirrophores'.
    Schubbenoverlappend; bedekken het lichaam helemaal The first pair of scales are oval, the remainder oval to kidney-shaped, their margins fringed with long papillae on the outer edge and some on the posterior edge. The surfaces of the scales are covered with large and small conical tubercles
       Schubben kleurbruin, geel of grijs; variabel; in het veld vaak slecht te zien omdat de zeerupsen vaak onder de modder zitten
       Schubben vormhet eerste paar is ovaal, de rest is ovaal tot nier-vormig
       Schubben sculptuurde randen voorzien van franje met lange papillae op de buitenrand en sommige op de achterrand; het oppervlak is voorzien van (onregelmatig gevormde) lange en smalle conische bobbels (tubercles)
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
       Notopodiasmalle 'mounds' (terpen?) met een 'ventral acicular ligule' en vele borstels
          Notopodia chaetae2 soorten: 1) stevig met rijen stekels en stompe toppen; 2 land en puntige holle haren
       Neuropodiagoed ontwikkeld met een 'anterior acicular ligule and chaetae'
          Neuropodia chaetaemet omgebogen top en tot 7 rijen kleine stekels onder de gebogen rand
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
 Habitatlitoraal en sublitoraal; onder stenen en begroeiing
    Diepte maximaal2700m
    Saleniteitzout en brakwater
 VerspreidingNoordelijke hemisphere; De gehele Noordzee tot in het westelijke deel van de Oostzee.
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl