home | nieuwsblad | informatie
Harmothoe Kinberg, 1856
Determinatie

Harmothoe extenuata Heeft de zeerups geen schubben op de staart? Ja
 Overzicht 
   
  Wormen 
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
       Tasters2; vergroeid met het eerste segment
       Laterale antenne2 met inkeping aan de zijkant
       Middelste antenneja
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
       1ste segmentgebogen rond de prostomium, met twee paar tentacular cirri en meestal met erg kleine parapodia met neuropodia vergroeid met de onderkant van het hoofd
    Schubben15 paar schubben
       Schubben positieop de segmenten 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 31
       Schubben sculptuurmet grote en kleine bultjes
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl