home | nieuwsblad | informatie
Gattyana McIntosh, 1897
 Overzicht 
 Soorten
Gekroesde zeerups
   
  Wormen 
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
       Tasters2; vergroeid met het eerste segment
       Laterale antenne2; ventrally inserted
       Middelste antenneja
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
       1ste segmentgebogen rond de prostomium, met twee paar tentacular cirri en meestal met erg kleine parapodia met neuropodia vergroeid met de onderkant van het hoofd
    Schubben15 paar schubben
       Schubben sculptuurgehele oppervlak voorzien van kleine bultjes
       Schubben randmet papillae
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
          Notopodia chaetaestevig, hol
          Neuropodia chaetaestevig met enkelvoudige top
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl