home | nieuwsblad | informatie
Atriplex portulacoides L.
NL Zoutmelde GB Sea Purslane FR Obione Faux-Pourpier DE Strand-Salzmelde
chamefyt
×
Zoutmelde 0
Zoutmelde 0
×
Zoutmelde 1
Zoutmelde 1
×
Zoutmelde 2
Zoutmelde 2
Synoniemen:Obione, Halimione portulacoides
Hoogte:1500 mm
Stengel:ja
   Beschrijving:aan de voet houtig; in de bladoksel korte niet bloeiende stengels
   Kleur:bruin
   Vorm:geveugeld of meerkantig
   Groei:liggend-opstijgend
Vertakking:ja
   Beschrijving:sterk vertakt
Blad:ja
   Vorm:lancetvormig
      Rand:gaaf
   Kleur 
      Boven:grijsgroen
      Onder:grijsgroen
   Oppervlak:behaard met blaashaardjes
   Schijf:dik, vlezig
   Stand:tegenoverstaand
Bloem:ja
   Type:eenslachtig; eenhuizig
   Vorm:pluim; kort, smal
   Kleur:groen-groengeel
   Dekblad:niet bij vrouwelijke bloemen
Geslachtsorganen:ja
   Stamper 
      Stempel 
         Aantal:2
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Zaad:ja
      Lobben:3
Habitat:zonnige open plaatsen op vochtige zilte grond.
   Saleniteit:Kan goed tegen regelmatige overspoeling; het opgenomen zout wordt via haartjes op het blad uitgescheiden
   Verspreiding:Middellandse Zee; West-Europa
Bevruchting:juli-oktober
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw
  2. © Dennis Leeuw
  3. © Theo Kiewiet
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl